Ansökan

Vid frågor kring skolan angående ansökan eller om ett besök på skolan önskas, så skicka e-post till: ansokan@distrairs.se

För att ansökan ska vara komplett, så krävs att ni skickar in följande dokument:

Anmälningsblankett

Utredning av elevs skolsituation av tidigare skola

Utredning av elevs skolsituation av vårdnadshavare

Kartläggning av elev som söker till Distra IRS av tidigare skola

Kartläggning av elev som söker till Distra IRS av vårdnadshavare 

Informationshäfte DiStra IRS

Vi behöver även kopior på: Pedagogisk utredning från nuvarande skola, åtgärdsprogram, utvärdering av åtgärdsprogram, senaste betyg, kopia på eventuell NPF-diagnos samt papper från BUP och Socialtjänsten om sådana finnes.

    Ladda upp anmälningsblankett

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ditt meddelande