Om Distra IRS

Verksamheten startade på höstterminen år 2003 i lokaler på Fatburs Brunnsgata 17 i Bofils Båge. Verksamheten startade då i liten skala med 5 elever, men ökade snart i omfång då fler tillkom under läsårets gång. Utvecklingen har sedan fortsatt och i dagsläget har vi kapacitet att ha cirka 20 elever.
Läs mer

Fyll i intresseanmälan

Fel: Kontaktformulär hittades inte.