DiStra IRS

Den lilla familjära skolan som försöker få varje elev att nå sin optimala förmåga. Vi försöker att utforma vår skola så att den inte liknar en vanlig skola.

Många av de elever som börjar hos oss har dåliga erfarenheter av den ”vanliga” skolan vilket vi vill ändra på! Därför är det viktigt att eleverna som börjar hos oss känner trygghet och trivs!

Gör en intresseanmälan här

Om Distra IRS

Verksamheten startade på höstterminen år 2003 i lokaler på Fatburs Brunnsgata 17 i Bofils Båge. Verksamheten startade då i liten skala med 5 elever, men ökade snart i omfång då fler tillkom under läsårets gång. Utvecklingen har sedan fortsatt och i dagsläget har vi kapacitet att ha cirka 20 elever.
Läs mer

Vår verksamhet

DiStra IRS är en resursskola som vänder sig till till ungdomar i åk 7-9 med omfattande behov av särskilt stöd. Vi har en hög vuxentäthet, ca en vuxen per fem elever. Vanligtvis mår de elever som börjar hos oss relativt dåligt av olika anledningar men efterhand börjar de flesta må allt bättre, vilket är glädjande att se.
Läs mer

Hitta till oss

Ringvägen 85,
118 61 Stockholm.

Se karta