Om DiStra IRS

Verksamheten startade på höstterminen år 2003 i lokaler på Fatburs Brunnsgata 17 i Bofils Båge. Verksamheten startade då i liten skala med 5 elever, men ökade snart i omfång då fler tillkom under läsårets gång. Utvecklingen har sedan fortsatt och i dagsläget har vi kapacitet att ha cirka 20 elever. Cirka 120 elever har gått ut nian på Distra IRS och merparten har gått vidare till gymnasiet och studerat på ett nationellt program.

Våra mål

  • Vårt mål är att alla elever ska nå sin optimala nivå.
  • Täppa till kunskapsluckor
  • Stärka elevens självkänsla och självförtroende

Tema och lägerskolor

Distra1

De olika temadagarna och aktiviteterna på lägerskolorna skapar tillsammans med ämnesstrukturen en grund för utbildningsprocessen. Genom att integrera olika teman i ämnena skapas sammanhang och tydliggörs samband. Här utvecklar eleverna bredd och djup i kunskaperna. Varje ämnesintegrerat tema har tydliga mål för samtliga skolämnen. Inom varje tema strävar man efter att se på företeelser och skeenden ur ett humanistiskt, estetiskt och naturvetenskapligt perspektiv.

 

 

 

 

 

 

Tema HälsaIdrott & Hälsa

Idrott och hälsa genomförs i två delar, en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska delen genomförs på bl.a. två studiedagar, den idrottsliga delen genomförs på fem idrottsdagar. Kondition, styrka och koordination genomförs på utlagd schematid.

 

 

Kunskapsbas Fronter 19

Tema KärlekDär finns information, lärarstöd och virtuella rum för kommunikation. Fronter 19 är lättnavigerad, den är snabb och smidig att använda samt tillgänglig överallt där det finns en Internetuppkoppling. Här presenteras alla ämnen. Till varje ämne finns mål, föreslagna arbetssätt, uppgifter, resurser i form av t ex texter, bilder, simuleringar och ljud – allt samlat, ordnat och kvalitetskontrollerat för att ge optimala förutsättningar för lärandet. Fronter 19 ger läraren ett kraftfullt stöd. Där finns allt läraren behöver för att genomföra arbetet med de olika ämnena; kommunikation med andra lärare, andra lärares erfarenheter, material samt tips och råd.

Kontaktformulär

Vi vill göra din kontakt med oss så smidig som möjlig. Fyll i de obligatoriska fälten så kontaktar vi dig så snart vi kan.


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

[recaptcha]