Om DiStra IRS

Verksamheten startade på höstterminen år 2003 i lokaler på Fatburs Brunnsgata 17 i Bofils Båge. Verksamheten startade då i liten skala med 5 elever, men ökade snart i omfång då fler tillkom under läsårets gång. Utvecklingen har sedan fortsatt och i dagsläget har vi kapacitet att ha cirka 20 elever. Cirka 100 elever har gått ut nian på Distra IRS och merparten har gått vidare till gymnasiet och studerat på ett nationellt program.

Våra mål

  • Vårt mål är att alla elever ska nå sin optimala nivå.
  • Täppa till kunskapsluckor
  • Stärka elevens självkänsla och självförtroende

Tema och lägerskolor

glada tjejer vid avslutDe olika temadagarna och aktiviteterna på lägerskolorna skapar tillsammans med kursstrukturen en grund för utbildningsprocessen. Genom att integrera olika teman i kurserna skapas sammanhang och tydliggörs samband. Här utvecklar eleverna bredd och djup i kunskaperna. Varje ämnesintegrerat tema har tydliga mål för samtliga skolämnen. Inom varje tema strävar man efter att se på företeelser och skeenden ur ett humanistiskt, estetiskt och naturvetenskapligt perspektiv.

 

Tema HälsaIdrott & Hälsa

Idrott och hälsa genomförs i två delar, en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska delen genomförs på två studiedagar, den idrottsliga delen genomförs på fem idrottsdagar. Kondition, styrka och koordination genomförs på utlagd schematid (1 tim/vecka). Eleven bereds dessutom möjlighet att byta den obligatoriska idrottstimmen i förekommande fall till annan form av aktivitet som passar just henne eller honom.

 

Kunskapsbas Fronter

Tema KärlekFronter är skolan i koncentrat. Där finns information, lärarstöd och virtuella rum för kommunikation. Fronter är lättnavigerad, den är snabb och smidig att  använda samt tillgänglig överallt där det finns en Internetuppkoppling. Här presenteras alla kurser. Till varje kurs finns mål, föreslagna arbetssätt, uppgifter,  resurser i form av t ex texter, bilder, simuleringar och ljud – allt samlat, ordnat och kvalitetskontrollerat för att ge optimala förutsättningar för lärandet. Fronter ger läraren ett kraftfullt stöd. Där finns allt läraren behöver för att genomföra arbetet med de olika kurserna; kommunikation med andra lärare, andra lärares erfarenheter, material samt tips och råd.

Tid

Varje elev har ett personligt schema. Detta kan se olika ut för varje årskurs. Eleven tar ansvar för hur hon/han använder sin tid.

Den egna tiden: Eleven styr över den och arbetar självständigt efter sin förmåga och kapacitet.
Den bokade tiden: fylls av gemensamma aktiviteter som hör till kurserna, till exempel föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning. Hit hör också grupparbeten och handledar-samtal med mentorn.

Kontaktformulär

Vi vill göra din kontakt med oss så smidig som möjlig. Fyll i de obligatoriska fälten så kontaktar vi dig så snart vi kan.


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande